Bøkene skrevet av nonnene

Vi har skrevet noe boker både på norsk og engelsk.

Alle kan bestilles på [email protected]

I DITT LYS

I mer enn åtte århundrer har den frodige øya Tautra i Trondheimsfjorden vært kjent for sine åndelige strømninger og sitt særskilte lys. I middelalderen etablerte cisterciensermunker et kloster på den værbitte øya og levde sine gudgitte liv i bønn og arbeid på åkeren og med dyrehold – inntil reformasjonen.  

I 1999 reetablerte ordenen seg på øya, denne gang med Tautra Maria­kloster. Besøkende til det vakre og særegne klosteret lar seg berøre av stillheten, freden, lyset og nonnenes trofaste bønn.  

Fire av cistercienser­nonnene på Tautra gir oss i denne boken et fascinerende og inspirerende innblikk i sin monastiske visdom. Vi følger dem gjennom et helt år mens de lever liturgien – tett på de skiftende årstidene.  (beskrivelse fra St.Olavforlag)

Heftet, 368 sider. Pris kr 389,- pluss frakt.

Bestillinger: [email protected]

I ditt lys
  • Northern Light book .jpg
  • Northern Light book  back

For at least eight centuries, the Norwegian island of Tautra in the Trondheim fjord has been known for its spiritual waves and special light. In the Middle Ages, Cistercian monks established the northernmost monastery of the Order, living God-centered lives and developing skills such as land use and animal husbandry until the Reformation.

In 1999, Cistercian nuns reestablished Tautra Mariakloster, the monastery of Our Lady of the Safe Island. Visitors to the modern monastery, distinguished by its glass-roofed church, quickly sense the silence, peace, and light of the place.

Four of the women who live at Tautra have contributed to this volume of monastic wisdom from the north. They write of their experiences as monastics living close to the land, sky, and water on this island, following the liturgical year of the monastery with its enduring rhythm while experiencing the changing seasons and landscape that help to shape their life of faith and light.

Paperback, 232 sider, på engelsk Pris kr 250,- pluss frakt.

Bestillinger: [email protected]

Tidebønnene

Tidebønnene er bønner med Bibelens ord. I tidebønnen trenger man ikke sette ting sammen, det er gjort. Her har vi noe som er større enn oss selv: Gud kommer og henter oss og tar oss inn i de store mysterier. Det er så høytidelig og så enkelt.

I en tid med mange kortlivede impulser oppsummerer tidebønnene generasjoners erfaring.

Fra forfatternes forord: Skriftlesning og bønn til faste tider har vært vesentlig i klosterlivet. Det levendegjør frelseshistorien og fokuserer bevisstheten. Vi vil gjerne at denne arven skal bli tilgjengelig også utenfor klostrene. Denne boken kan hjelpe både de som vil be slik på egen hånd, og dem som gjester et kloster eller retrettsenter.

Heftet, 114 sider. Pris kr 198,- pluss frakt.

Bestillinger: [email protected]

Agurkkrem
Northern LIght

En andaktsbok til påsketiden basert på dagens salme og en refleksjon hver dag fra påske til og med pinse.

I sitt forord skriver sr. Anne Elizabeth: "Disiplene frydet seg da de så den oppstandne Herre (Joh 20,20), og deres glede er vår glede når vi hører evangelieberetningene om hvordan den oppstandne Jesus viser seg. Det behøver knapt å nevnes at glede er det mest fremtredende temaet i påsketiden. Likevel var det fortsatt en overraskelse for meg å oppdage hvor mange ganger glede blir nevnt i de daglige lesningene. Like bemerkelsesverdig er den gleden som gjennomsyrer hendelsene i Apostlenes gjerninger, selv da disse første disiplene utholdt lidelse og motstand på grunn av sin tro på Jesus.

Heftet, 178 sider. Pris kr 198,- pluss frakt.

Bestillinger: [email protected]

NÅR LYSET STRÅLER FREM

Refleksjonene i denne andaktsboken for advents- og juletiden er basert på dagens responsoriumsalme, slik de er angitt i Den katolske kirkes lektionarium – et foreskrevet sett av lesninger for hver dag gjennom hele kirkeåret.

Å lese og be Salmene kan gi oss et nytt perspektiv på omstendigheter og begivenheter i livene våre. Salmenes ord er Guds ord til oss – ord Gud har gitt oss for at vi skal kunne bruke dem som egne bønner.

”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti” heter det i Salme 119,105. Når vi leser og ber Skriftene, bør vi gjøre denne salmistens akklamasjon til vår egen!

Hvordan gjør vi Salmene til våre egne? De blir våre bønner idet vi bruker dem i bønn.

Bokens bibelsitater er hentet fra Bibelselskapets nye oversettelse av 2011.

Heftet, 176 sider.                                                                             Pris kr 198,- pluss frakt.

Bestillinger: [email protected]

Når lyset stråler frem
Uendelig Kjærlighet

UENDELIG KJÆRLIGHET

En bønn og refleksjon til hver dag i fastetiden basert på salmene. Skrevet av sr. Anne Elizabeth Sweet, OCSO, ved Tautra Mariakloster.Som jeg leste og ba med salmene fra fastetidens liturgi, ventet jeg at fokuset skulle bli menneskets syndighet og anger – og det er sant at fastetiden kaller oss til å innrømme at synd er en virkelighet i våre liv. Men, det altoverveiende fokus i fastens skriftlesninger er ikke menneskelig synd, men Guds uendelige og grenseløse kjærlighet til mennesket. La boken hjelpe deg til å ønske velkommen og motta Guds kjærlighet denne fastetiden.

Heftet, 183 sider.

Pris: Kr 198 pluss frakt

Bestillinger: [email protected]