Liturgisk musikk

SEARCH ME, O GOD

Liturgical music from the Region of the Isles

Denne nye CD'n inneholder et utvalg av den liturgiske sangen som brukes i vår region av cistercienserklostre. Den presenterer de ulike sjangrene som brukes i liurgien i våre klostre hver dag gjennom kirkeåret, fra gregoriansk til moderne.

Utvalget av gregorianske salmer (kutt 4-12) representerer den liturgiske variasjonen gjennom kirkeåret, fra advent til pinse, inkludert festen for Marias opptagelse. Vi har også med noen salmer som har blitt sunget under Eukaristien ved våre regionale samlinger og generalkapitler (kutt 1-2 og 13-15) . Salmene som synges på engelsk (kutt 17-22) er valgt ut fra forskjellige tidebønner gjennom dagen, fra vigilien til vesper. Dagens siste tidebønn, kompletorium, (kutt 25-31) er på norsk slik vi synger den ved Tautra Mariakloster.

Pris kr 200,- + porto og ekspedisjonsgebyr.

Bestill her.